Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA (NKT) ZA IZVAJANJE SMERNIC ZA VEČNACIONALNE DRUŽBE

Kontakt:

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI - Slovenija

 

E-naslov: nkt-oecd.mg(at)gov.si

Telefon: +386 (1) 400 3251

 

 

 

 

Smernice OECD za večnacionalne družbe (smernice) so priporočila vlad večnacionalnim družbam. Namen smernic je zagotoviti, da je poslovanje teh družb skladno z vladnimi politikami, krepiti podlage za medsebojno zaupanje med podjetji in družbenim okoljem, v katerem poslujejo, pomagati pri izboljševanju okolja za tuje naložbe in povečevati prispevek večnacionalnih družb k trajnostnemu razvoju. Smernice so sestavni del Deklaracije OECD o mednarodnih naložbah in večnacionalnih družbah, katere drugi sestavni deli se nanašajo na nacionalno obravnavo, različne zahteve do družb ter na spodbude in omejitve za mednarodne naložbe. Smernice vsebujejo prostovoljna načela in standarde za odgovorno poslovno ravnanje v skladu z veljavnim pravnim redom in mednarodno priznanimi standardi. Vendar pa države, ki se pridružujejo tem smernicam, sprejmejo obveznost za njihovo izvrševanje v skladu z Odločitvijo Sveta OECD glede Smernic OECD o mednarodnih naložbah in večnacionalnih družbah. Poleg tega so zadeve, ki jih zajemajo te smernice, lahko tudi predmet notranjega prava in mednarodnih zavez. 

 

Pri Ministrstvu za  gospodarski razvoj in tehnologijo je ustanovljena Nacionalna kontaktna točka (NKT). Naloga nacionalne kontaktne točke je seznanjati javnost z vsebino smernic, ozaveščati javnost o vsebini smernic in postopkih za njeno uveljavljanje ter odgovarja na poizvedbe glede Smernic, ki jih podajajo druge nacionalne kontaktne točke, poslovna skupnost organizacije delavcev in druge nevladne organizacije ter vlade ne pridruženih držav. 

 

Nacionalna kontaktna točka bo prispevala k reševanju vprašanj, ki se pojavijo v povezavi z izvajanjem Smernic v posebnih primerih, na nepristranski, predvidljiv, pravičen ter z načeli in standardi Smernic združljiv način. NKT bo ponudil forum za razprave in pomagala poslovni skupnosti, organizacijam delavcev, drugim nevladnim organizacijam in drugim zadevnim zainteresiranim strankam reševati vprašanja, ki jih bodo te postavile, učinkovito in pravočasno ter v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Z namenom spodbujanja učinkovitega upoštevanja smernic je OECD razvila področne smernice, ki pomagajo podjetjem določiti in obravnavo tveganj za ljudi, okolje in z družbo povezanimi poslovnimi dejavnostmi, proizvodi ali storitvami v posameznih sektorjih. S sektorskimi navodili je vzpostavljen skupni dogovor med vladami, podjetji in civilno družbo in delavcev o ustrezni skrbnosti za odgovorno poslovno ravnanje, in lahko omogočijo podjetjem poslovno nadgradnjo prožnosti verige dobav, upravljanje negotovosti in ohranjanje dolgoročne vrednosti.