Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INTERNACIONALIZACIJA

 

Internacionalizacija slovenskega gospodarstva prinaša nove izzive, tako za podjetja, ki morajo hitro reagirati na vse novosti in spremembe ter biti prilagodljiva, kakor tudi za vlado oz. ministrstva kot kreatorje politik in glavne oblikovalce poslovnega okolja, ter za ostale deležnike, ki z različnimi ukrepi pripomorejo k uspešni rasti in razvoju gospodarskih subjektov. Z novimi izzivi prihajajo tudi nove priložnosti, katere je potrebno izkoristiti ob pravem času in na pravem mestu.

 

Izvoz, vključevanje v globalne verige vrednosti

Internacionalizacija je pomemben dejavnik zvišanja dodane vrednosti in konkurenčnosti, bodisi preko zunanjetrgovinskih tokov (izvoz, uvoz) ali preko vključevanja v globalne verige vrednosti, saj omogoča prenos tehnologij in znanj ter zmanjševanje stroškov. Slovenija sodi med majhna odprta gospodarstva z nadpovprečnim in hitro rastočim deležem izvoza glede na BDP. Ob visoki rasti izvoza sta se internacionalizacija slovenskega gospodarstva in njegova vključenost v globalne verige vrednosti precej povečali. (UMAR, Poročilo o razvoju 2018).

 

Slovenija je izrazito izvozno naravnana. Izvoz predstavlja več kot 80% BDP-ja.

Izvoz blaga in storitev v letu 2018 je bil višji za 9,86 % v primerjavi z letom 2017 (znašal je 39,1 milijarde EUR),

Uvoz blaga in storitev v letu 2018 pa za 10,6 % višji kot v letu 2017 (znašal je 34,79 milijarde EUR).

 

Strateški dokument na področju internacionalizacije je Program Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije 2015-2020, akcijski program pa je opredeljen v dokumentu MI 2019-2020 (Mednarodni izzivi 2019-2020).

 

Spodbujanju internacionalizacije, katere pomemben del sta izvoz slovenskega gospodarstva ter neposredne tuje investicije kot najvišja oblika internacionalizacije,  na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo namenjamo veliko pozornosti.

 

Spodbujanje internacionalizacije podjetij
Ukrepi internacionalizacije so namenjeni spodbujanju slovenskih podjetij v različnih fazah razvoja izvozne aktivnosti, od predizvozne aktivnosti, tržnega vstopa kot tudi izvoznega poslovanja ter utrjevanja položaja na tujem trgu in razpršitvi poslovanja na nove tuje trge. Ob tem je treba poudariti pomembnost ohranjanja navzočnosti na »tradicionalnih« trgih kakor tudi iskanje priložnosti na novih tujih trgih oziroma regijah. 

 

Privabljanje tujih investitorjev
Ukrepi tega dela programa so usmerjeni k potencialnim investitorjem, ki sledijo trajnostni naravnanosti in odgovornosti ter so skladni s pričakovanji glede uspešnega izkoriščanja konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva tako z vidika posameznih gospodarskih sektorjev in pod-sektorjev, z vidika dodane vrednosti, ki jo le-te prinašajo, možnostmi zaposlitve razpoložljive delovne sile, komplementarnega sodelovanja s slovenskimi podjetji in možnostmi vključevanja v globalne dobaviteljske verige ter primernosti vključevanja v posamezne regije. Več o tujih investicijah pa je na voljo na tej povezavi.

 

Naša izvajalska agencija za področje internacionalizacije je - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija.

 

 

Naše vodilo pri spodbujanju internacionalizacije je:

 

Slovenija: Zelena. Ustvarjalna. Pametna.

 

 

Slogan Slovenija. Zelena. Ustvarjalna. Pametna.  poudarja številne priložnosti, ki jih ima Slovenija pri umeščanju v mednarodnem prostoru.

 

Zelena. Slovenija je zelena dežela, dežela gozdov. Les in voda sta pomembni strateški surovini. Slovenija želi ohraniti naravo neokrnjeno z usmeritvijo v zeleno gospodarstvo in s trajnostnimi tehnologijami. Usmeritev v zeleno gospodarstvo povečuje povpraševanje po inovacijah, saj so te nujno potrebne za razvoj nove generacije izdelkov z daljšo življenjsko dobo, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, popraviti in predelati.

 

Ustvarjalna. Slovenska podjetja dosegajo dodano vrednost svojih izdelkov tudi z vrhunskim dizajnom in so usmerjena h kreiranju tržno naravnanih in k uporabniku usmerjenih inovacij, ki jih odlikuje tudi odličen industrijski dizajn. Podjetnost, ustvarjalnost, razvoj in spodbujanje talenta predstavljajo ključ za uspeh Slovenije kot uspešne, privlačne in inovativne države blaginje.

 

Pametna. Nove in napredne rešitve – pametne tehnologije, pametna mesta in skupnosti, pametna mobilnost, pametne tovarne, pametne hiše, pametna omrežja …Tu igrajo ključno vlogo informacijsko-komunikacijske tehnologije in digitalizacija. Slovenska podjetja razvijajo inteligentne rešitve za večjo kakovost življenja.