Skoči na vsebino

AKTIVNOSTI IN UKREPI ZA SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ

 

 

 

Aktivnosti za spodbujanje internacionalizacije so:

  • zagotavljanje kakovostnih informacijskih, svetovalnih in drugih storitev za gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvažajo v tujino,
  • izobraževanje in usposabljanje gospodarskih družb in partnerskih organizacij agencije,
  • izvajanje tržnokomunikacijskih aktivnosti,
  • organiziranje dogodkov, ki prispevajo k večji internacionalizaciji slovenskih gospodarskih družb na tujih trgih,
  • aktivnosti, namenjene spodbujanju vpetosti gospodarskih družb v dobaviteljske verige,
  • ukrepi za izhodno internacionalizacijo gospodarskih družb in
  • opravljanje drugih aktivnosti, ki prispevajo k uspešnejši internacionalizaciji slovenskih gospodarskih družb.

 
Ukrepi na področju internacionalizacije
 
MGRT, skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija, podjetja podpira na poti internacionalizacije, tudi z EU sredstvi, ki so namenjena malim in srednje velikim podjetjem s ciljem povečanja izvoza, višje dodane vrednosti,…
 
Poleg tradicionalnih ukrepov kot so: sofinanciranje tržnih raziskav, obiski sejmov in poslovnih dogodkov, ki spodbujajo podjetja pri prodiranju na tuje trge, smo podporo pričeli usmerjati v
 
nove oblike spodbujanja internacionalizacije podjetij kot so:

 
Več o ukrepih: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/internacionalizacija.pdf
 
Aktualni javni razpisi so objavljeni na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija, ki razpise izvaja:
http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila?type=2
 
 
 

SPOT 4 - GLOBAL
 
V okviru  prizadevanj za vzpostavitev kakovostnega podpornega okolja za podjetja, se je v okviru vladnega strateškega projekta "VEM za poslovne subjekte – sistem SPOT" pričel izvajati projekt SPOT 4 - Global, ki je namenjen izvajanju aktivnosti koordinacije in integracije delovanja vseh štirih nivojev sistema, pomoči večjim domačim in tujim investitorjem ter nudenju storitev v zvezi z internacionalizacijo podjetij.


 
 

 

Povezava do portala: http://evem.gov.si/info/sistem-spot/spot-svetovanje/
 
 
 
Več informacij za izvoznike: