Skoči na vsebino

DELOVNA PODROČJA

 

Delo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo poteka na naslednjih področjih:

 

 

 

V okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo delujejo tudi organi v sestavi, ki izvajajo naloge na 

področjih:

 

intelektualne lastnine,

tržne inšpekcije,

meroslovja.