SPOROČILA ZA MEDIJE

27. 2. 2015

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje delovnih mest v Pomurju


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju...

26. 2. 2015

Sprejeto na vladi


Velislav Žvipelj, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji izdala odločbo, s katero za direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za...

20. 2. 2015

Osnutek Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (novela ZPre-1G) in poziva vso strokovno, zainteresirano in drugo javnost, da do 20. 3. 2015...

18. 2. 2015

Sprejeto na vladi


Sprejeto odzivno poročilo na revizijsko poročilo Zagotavljanje izvajanja in nadzora nad pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter urejanjem pokopališč Vlada RS je sprejela odzivno poročilo na revizijsko poročilo Zagotavljanje...

17. 2. 2015

Osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino pripravilo osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

17. 2. 2015

Naftni derivati dražji


Po modelskem izračunu, predpisanem v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 71/14), se 17. februarja 2015 spremenijo modelske cene naftnih derivatov, in sicer se tega dne močno zvišajo. Na spremembe modelskih...

16. 2. 2015

Javna razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest v Pokolpju ter za socialno podjetništvo v Pomurski regiji


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 13. februarja 2015, v Uradnem listu RS 9/15 objavilo Četrti Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran