Skoči na vsebino

NOVICA

Novinarska konferenca MGRT: v letu 2012 na voljo 327 mio EUR, v letu 2013 467 mio EUR

Danes, 19. 12. 2012, je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekala novinarska konferenca, na kateri so minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav ter državna sekretarja mag. Monika Kirbiš-Rojs in mag. Uroš Rožič predstavili ključne dosežke ministrstva v letu 2012 in načrte za prihodnje leto.

Na MGRT smo v letošnjem letu izvedli nujne ukrepe, ki jih je slovensko gospodarstvo predolgo časa čakalo in jih je bilo treba sprejeti takoj! Po tem, ko je Vlada RS dala s prvim paketom ukrepov za spodbujanje gospodarstva jasen signal investitorjem, da podpira družbo razvoja in znanja (razbremenitve s spremembami Zakona o davku od dohodka pravnih oseb), smo se na MGRT lotili nujnega spodbujanja gospodarstva. Vodili smo pripravo drugega paketa ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ki smo ga pripravili skupaj z ostalimi ministrstvi. Ta paket je vseboval 16 različnih zakonov, znotraj katerih je 75 različnih ukrepov za spodbujanje gospodarske rasti. Za oživitev gospodarske aktivnosti je vlada z javnimi razpisi dodatno namenila 377,5 milijonov evrov, od tega 148,5 milijonov za subvencije, 50 milijonov za garancije in 179 milijonov prek izvajanja javnih investicij. Paket je bil še pred poletnimi počitnicami posredovan v sprejemanje Državnemu zboru RS. Koordinirali smo tudi pripravo tretjega paketa ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Do sedaj so bili iz tega paketa realizirani  ukrepi za sanacijo bančnega sistema, spremembe davčne zakonodaje, spremembe na področju javnih naročil in pokojninska reforma, vsi pa imajo pomemben učinek na gospodarstvo.


Na MGRT smo v letošnjem letu izvedli ključne spremembe zakonodaje za razbremenitev gospodarstva, pripravili smo pomembne strateške dokumente, ki so podlaga za nadaljnji gospodarski razvoj Slovenije, z zelo konkretnimi spodbudami pa smo tudi pomagali gospodarstvu.
 
V letu 2012 je bilo v okviru MGRT (vključno z izvajalskimi institucijami SPS in Japti) na voljo 327 milijonov evrov finančnih sredstev, od tega 227 milijonov evrov nepovratnih in 100 milijonov evrov povratnih. S temi spodbudami bo ustvarjenih več kot 3.000 novih delovnih mest. Uspešni smo bili tudi na področju črpanja evropskih sredstev.

 

V letu 2013bomo nadaljevali s pospešenim črpanjem evropskih sredstev,odpravo administrativnih ovir z namenom dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, sprejeti bodo pomembni zakoni in strateški dokumenti, z novimi razpisi pa bo za spodbujanje gospodarstva na voljo okvirno 467 milijonov evrov.

 

 Celotno gradivo za medije

 

 Tonski posnetek ministra mag. Radovana Žerjava

 Tonski posnetek državne sekretarke mag. Monike Kirbiš Rojs

 Tonski posnetek državnega sekretarja mag. Uroša Rožiča

 

 Video posnetek novinarske konference (1. del)

 Video posnetek novinarske konference  (2. del)