Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada se je seznanila z informacijo o poteku priprav programov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma

Ljubljana, 8. novembra 2012 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z informacijo o poteku priprav programov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma za programsko obdobje 2009-2014.

 

Na podlagi določil Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v obdobju 2009 - 2014 med Republiko Islandijo, Kneževino Liechtenstein, Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo z dne 21. maja 2011 ter določil Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009 -2014 med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo z dne 10. 5. 2011 je Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2009-2014 na voljo neto 24,3 milijonov evrov.

 

Republika Slovenija se je s podpisom omenjenih Memorandumov o soglasju zavezala, da bo sredstva porabila za naslednja vsebinska področja:

 

• OKOLJE IN KLIMATSKE SPREMEMBE
Za to področje je namenjenih 3.750.000 EUR, od tega je 1.950.000 EUR namenjenih programskemu področju »Biotska raznovrstnost in ekosistemi«, 1.800.000 EUR pa je dodeljenih za izvajanje vnaprej določenega projekta »Spremljanje okolja in celostno načrtovanje ter nadzor«, ki ga bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije.
• CIVILNA DRUŽBA
Sredstva bodo dodeljena Skladu za NVO. Skupno je bilo za sklad in njegovo izvajanje dodeljenih 1.875.000 EUR.
• ČLOVEKOV IN SOCIALNI RAZVOJ
Za to področje je namenjenih 11.668.000 EUR, od tega je 10.228.000 EUR namenjenih programskemu področju »Pobude za javno zdravje«, 1.440.000 EUR pa programskemu področju »Integracija načela enakosti spolov ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja«.
• KULTURNA DEDIŠČINA
Za to področje je namenjenih 5.062.500 EUR, in sicer za programsko področje »Ohranjanje in oživitev kulturne in naravne dediščine.
• RAZISKAVE IN ŠTIPENDIJE
Sredstva bodo dodeljena Slovenskemu štipendijskemu skladu, ki se financira iz obeh finančnih mehanizmov: Norveškega in EGP. Skupno je bilo za sklad in njegovo izvajanje dodeljenih 1.845.000 EUR.
• DOSTOJNO DELO IN TRIPARTITNI DIALOG
Program se izvaja centralizirano za vse države prejemnice. Nosilec programa je Inovation Norway. Sloveniji je v okviru tega programa dodeljenih 144.000 €.