Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine z

Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine št. 430-83/2006-234 z gospodarsko družbo TGP Ozmec d.o.o., na pridobivalnem prostoru Melinci v občini Beltinci. Vlada je za podpis pogodbe pooblastila ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka.

Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu – ZRud (Uradni list RS 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) je ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Rudarska pravica je podeljena na pridobivalnem prostoru Melinci, Občina Beltinci z odločbo o izbiri koncesionarja št. 430-83/2006-50 z dne 07.12.2006, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo in je postala pravnomočna 28.12.2007. Rudarska pravica je gospodarski družbi podeljena za izkoriščanje mineralne surovine prod, pesek in mivka.