Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine z

Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo potrdila besedilo koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralne surovine št. 430-83/2006-234 z gospodarsko družbo TGP Ozmec d.o.o., na pridobivalnem prostoru Melinci v občini Beltinci. Vlada je za podpis pogodbe pooblastila ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka.

Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu – ZRud (Uradni list RS 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) je ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Rudarska pravica je podeljena na pridobivalnem prostoru Melinci, Občina Beltinci z odločbo o izbiri koncesionarja št. 430-83/2006-50 z dne 07.12.2006, ki jo je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo in je postala pravnomočna 28.12.2007. Rudarska pravica je gospodarski družbi podeljena za izkoriščanje mineralne surovine prod, pesek in mivka.