Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Razrešitev v. d. generalnega direktorja in imenovanje v. d. generalnega direktorja

Vlada RS je danes na dopisni seji na predlog ministra za gospodarstvo sprejela sklep, da se dr. Sašo Prešerna z 2. 1. 2007 razreši s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo. Po sklepu vlade se s 3. 1. 2007 za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo imenuje mag. Zlatka Zupanca, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Dr. Saša Prešern je 22. 12. 2006 podal predlog za razrešitev s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo, zato je minister za gospodarstvo predlagal, da Vlada RS sprejme sklep in izda odločbo o razrešitvi dr. Saša Prešerna s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo.

 

Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena določa, da generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, direktorja organa v sestavi in vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oz. funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. V skladu z devetim odstavkom 83. člena navedenega zakona pa se lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega generalnega direktorja v skladu s tem zakonom brez javnega natečaja imenuje vršilec dolžnosti, vendar največ za šest mesecev.

 

Minister za gospodarstvo je 22. 12. 2006 sprožil natečajni postopek za položaj generalnega direktorja Direktorata za notranji trg, za katerega se zahteva poleg pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, in splošnih pogojev za imenovanje v naziv, določenih v ZJU, tudi pogoje iz Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za gospodarstvo.

 

Minister za gospodarstvo je 22. 12. 2006 Vladi RS podal predlog, da za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za notranji trg za največ šest mesecev do imenovanja novega generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku imenuje mag. Zlatka Zupanca, sekretarja v Ministrstvu za gospodarstvo.