Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada se je seznanila z elaboratom o izpolnjevanju pogojev za izvedbo projekta regionalne borze z energijo in sprejela soglasje za ustanovitev družbe BSP regionalna energetska borza, d. o. o.

Vlada RS se je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo seznanila z elaboratom o izpolnjevanju pravnih, ekonomskih, tehničnih in drugih pogojev za izvedbo projekta regionalne borze z energijo. Vlada je dala soglasje direktorju družbe Borzen, d. o. o., za ustanovitev družbe BSP regionalna energetska borza, d. o. o., v skladu z določili ustanovnega akta družbe.

Vlada Republike Slovenije je 19. julija 2007 sprejela sklep, s katerim je družbi Borzen, d. o. o., naložila pripravo elaborata o izpolnjevanju pravnih, ekonomskih, tehničnih in drugih pogojev za izvedbo projekta regionalne borze z energijo na področju JV Evrope in južnega dela centralnega bloka UCTE ter predlog akta o ustanovitvi pravne osebe kot regionalnega nosilca trgovanja z energijo na tem območju najkasneje do 31. avgusta 2007. Zahtevana dokumenta sta s tem vladnim gradivom predložena Vladi v seznanitev in podelitev soglasja.

 

Elaborat pomeni podrobnejšo opredelitev izvedbe projekta ustanovitve regionalne energetske borze Borzen SouthPool, v katerem so zajeti vsi elementi poslovnega načrta, in sicer vse od vizije in poslanstva regionalne energetske borze, analize tveganj projekta in analize relevantnega trga ter širšega okolja, preko strategije trženja in načrta prodaje, organizacije poslovanja do statusno-pravnih vprašanj in finančnih projekcij.

 

Predlagani akt o ustanovitvi pravne osebe kot regionalnega nosilca trgovanja z energijo pa ustanavlja družbo BSP regionalna energetska borza, d. o. o., s sedežem v Ljubljani, v kateri ima družba Borzen, d. o. o., ob ustanovitvi 100 % delež. Izbrana statusno pravna oblika je družba z omejeno odgovornostjo, ki ima dva organa upravljanja: ustanovitelja in edinega družbenika ter direktorja.

 

Sklep Vlade o izdaji soglasja za ustanovitev BSP regionalne energetske borze, d. o. o., v skladu z določili predloženega ustanovnega akta, oziroma pod pogoji za ustanovitev ali dokapitalizacijo družbe s strateškim partnerjem družbi Borzen, d. o. o., tako omogoča nujno potrebno prilagodljivost pri vzpostavitvi regionalne energetske borze.