Skoči na vsebino

STRATEGIJA TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 151. redni seji, dne 5. 10. 2017, sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021.

 

Strategija za obdobje 2017–2021 temelji na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih slovenskega turizma; na razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju; učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov na področju razvoja turizma; spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih produktov, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti, ter na razumevanju in uveljavljanju sodobnih metod in tehnik upravljanja s področja strateškega načrtovanja ter
usmerjanja podjetniških konkurenčnih mrež.
 

Nova strategija je usmerjena v scenarij pospešenega razvoja turizma in si bo prizadevala za doseganje naslednjih razvojnih ciljev turizma do leta 2021:

 


- KJUČNI CILJ: dvig prilivov iz naslova potovanj 3,7 do 4 milijarde evrov;
- 5–5,5 milijonov turističnih obiskov;
- 16–18 milijonov nočitev;
- povprečno dolžino bivanja 3,1–3,4 dni;
- 18.000 do 22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8.500 prenovljenih in 6.500 novih;

- povečanje zaposlovanja za polni delovni čas v turističnem sektorju z 8.000 na 12.000 zaposlenih.

 

Predlagana nova strateška vizija slovenskega turizma je: Slovenija je globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.
 
Strategija opredeljuje 6 ključnih razvojnih politik:


- nova organiziranost: makro destinacije in turistični produkti,
- institucionalni in pravni okvir,
- namestitve, turistična infrastruktura in naložbe,
- kadri v turizmu,
- prostor, naravni in kulturni viri,
- mala in srednje velika podjetja (MSP).

 

Na naslednjih povezavah si lahko preberete:

 

V kolikor bi želeli prejeti tiskan izvod povzetka strategije, nam to sporočite po e-pošti, na naslov: mirjana.kuznik(at)gov.si.

 

 

 

 

Dokumenti preteklega obdobja