Skoči na vsebino

AKTUALNI RAZPISI

Aktualen seznam razpisov po področjih 

 

Internacionalizacija, podjetništvo in tehnologija

Regionala in

socialno podjetništvo

 

Lesarstvo

Turizem

 

 

Na kratko o razpisih v 2017

 

MGRT v letu 2017 načrtuje 40  javnih razpisov, od tega 29 iz EU kohezijskih sredstev in 11 iz integralnih sredstev.

Z objavljenimi razpisi želi MGRT podpirati:

 • Raziskave, razvoj in inovacije v podjetjih; zagon, razvoj in rast inovativnih podjetjih s potencialom  hitre rasti;
 • Vzpostavitev celovitega, učinkovitega, stabilnega in povezanega podjetniškega in inovativnega podpornega okolja ter promocijo in usposabljanje za podjetništvo (začetno delovanje, poslovni modeli, design,…);
 • Mala in srednje velika podjetja (MSP) pri razvoju produktov, procesov ali storitev;
 • Razvoj internacionalizacije v podjetništvu ter tuje neposredne investicije;
 • Turistično privlačnost Slovenije, ki vodi v višjo konkurenčnost;
 • Izvajanje aktivne regionalne politike na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo; dogovor za razvoj regij in lokalni razvoj gospodarstva, človeškega potenciala in investicij;
 • Ustvarjanje lokalnih delovnih mest na področju socialnega podjetništva in zadružništva;
 • Ukrepe za revitalizacijo lesne industrije, podporo rasti podjetij na področju predelave lesa; uvajanje novih inovativnih izdelkov v proizvodnjo in njihovo sistematično promocijo doma in na tujem.


Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima MGRT v programskem obdobju 2014-2020 na voljo 818.000.000 evrov.  S temi spodbudami želi med drugim doseči naslednje rezultate:

 • več kot 4000 podprtih projektov podjetij,
 • vsaj 4000 usposabljanj na področju podjetništva,
 • vsaj 1100 podprtih udeležb na sejmih,
 • vsaj 1000 usposobljenih oseb z novimi znanji,
 • vsaj 400 podprtih inovativnih start-upov,
 • vsaj 350 podprtih podjetij na mednarodnih forumih,
 • vsaj 270 podprtih socialnih podjetij,
 • vsaj 210 podprtih podjetij za večjo kakovost poslovanja,
 • 80 podprtih podjetij na področju inovativnih turističnih proizvodov,
 • 12 podprtih mrež socialnih podjetij
 • 10 poslovnih klubov
 • 9 podprtih razvojnih partnerstev

 

 

 

Evropska vesoljska agencija - ESA

 

Dne 13.12.2016 je bil objavljen razpis kot del Ovojnega programa za opazovanje Zemlje. Več preberite na naši spletni strani o sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo.